نذار گلاى گلدونت بمیرن... اگه این آخرین میراث باغه...=)

سادست. با ساده ترین چیزاى ممکن خوشحال میشه و با ساده ترین چیزاى ممکن هم ناراحت. امیدوارم که با این کارِ ساده حالش بهتر شده باشه.=)💙


- عنوان، یه بخش از آهنگ میراث از آلبوم آخر سیاوش قمیشیه. نشنیدینش؟ واقعن که.

[شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۲۳]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan