#135 - مود: دامن پوشان، خنده کنان و در حال رقص با اون موزیکِ فیلم آملى که میشه باهاش تا ته دنیا رقصید...

ولى اینکه وقتى به کسى کوچیکترین کمکِ ممکنو میکنى، چقدددد حال خودت خوب میشه خیلى آپشن جالبیه. یه آدمایى حالتو بد میکنن، تو نمیدونى چجورى حال خودتو خوب کنیو درست تو همون لحظه یکى پیدا میشه که بتونى کارشو تو اون لحظه راه بندازى. و حالت خووووب میشه!:))


+ با خودتم، خودِ خودت که حتا نمیدونى چقدددر نبودنت فاجعست و بودنت امنیته!!

اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیکار میکردم؟ اگه نبودى باید چیـ...
[دُختَرِ هَيولا] [يكشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۳ ق.ظ]

#134 - کائناتِ عزیز!! وقتشه انرژیاشو بهش پس بدى:/

کاش این سرى امیدى که بش دادم واهى نباشه
کاش واسه اولین بار تو این دو سال، یه چیزى تو زندگى این بچه همونجورى که میخاست بشه.
براش دعا کنید، نمیدونید که چقد نیاز به دعا داره...
[دُختَرِ هَيولا] [دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۴۰ ق.ظ]

#133 - قسم به آن لحظه، که قسم میخورى پیروز شوى...!

+ پارسال این موقع فک میکردى الان کجا باید واساده باشى؟! چقد واسه رسیدن به اون نقطه یى که فک میکردى باید تا الان بهش برسى تلاش کردى؟ اصلاً چند درصد راهو تا اون نقطه رفتى؟؟ از خودت راضى اى؟
- نمیدونم؛ فقط میدونم که خیلى بیشتر از اینو میخواستم...
+ خب الان فک میکنى سال دیگه این موقع کجا وایسادى؟
- قطعاً همون جایى که تموم این مدت آرزوشو داشتم!
+ یه قول بده.
- چى؟
+ تموم سعیتُ بکن که سال دیگه ت حس امسال رُ نداشته باشى!

تو حق ندارى شکست بخورى

تو حق ندارى شکست بخورى

تو حق ندارى شکست بخورى

بخاطر همه اونایى که منتظرن این اتفاق بیفته که به روت نیشخند بزنن و بگن "دیدى گفتم؟"

بخاطر همه اون زحمتاى زیاااادى که تو زندگیت داره کشیده میشه

بخاطر فشارایى که بخاطر تو داره به خونوادت میاد

 بجنگ، بجنگ، بجنگ، انقد بجنگ که پیروزى روش نشه مال کسِ دیگه یى بشه..!

[دُختَرِ هَيولا] [چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۰۸ ب.ظ]

#132 - از اولش تا آخرش!!

بى حوصله ترین، پوکر ترین و دلگرفته ترینم.
واسه هیچکارى م ذوق ندارم...
.
.
.
کاش این هفته هیچوقت تو تاریخ اتفاق نمیفتاد...
[دُختَرِ هَيولا] [جمعه, ۶ مرداد ۱۳۹۶، ۰۴:۵۵ ب.ظ]

#131 - هیچوقت تو زندگیتون به آدمى بیش از حدى که باید، بها ندید. هیچوقت...

بد ترین قسمت قضیه اینه که ما از نامردىِ گرگا میترسیدیم ،ولى از خود چوپان ضربه خوردیم...!

+ازون روزاى مزخرف که آدم سریع فقط میخابه که تموم شن:)
[دُختَرِ هَيولا] [يكشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۰۱ ب.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan