#106 - حالم بهتره.

اگه حالتون بده، یه کاغذ بردارین. هررچى تو ذهنتونه بریزید روش. مهم نیس چرندیات باشه، احمقانه باشه، فحش و درى ورى به خودتون باشه. فقط هرچیزى که باعث حال بدتون شده رو بریزید رو کاغذ. بعد یکى دو روز نمیگم عااالى میشین اما بهتر میشین. میتونید بعدش نوشته تونو بسوزونید یا انقد بشوریدش که جوهرش بره یا هرچى؛ دغدغه اینکه کسى میخونتش رو نداشته باشید. مشکلات و فکراى بد همیشه تو مغز آدم بزرگتر به نظر میان و وقتى نوشته میشن تازه مغز تصمیم میگیره منطقى بشون فک کنه. اونجورى شاید راه حلى واسه مشکلتون پیدا نشه اما تهش حس میکنید آروم ترید. کاغذ همیشه کمک حال نوع بشر بوده.
[چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱ ب.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan