#107 هیولا مینویسد

میدونى؟ با توجه به کاراى این چند روزت، میتونم بگم که با شیب خیلى کُندى، کم کم دارى آدم میشى. اینکه بعد چار سال بلخره دوزاریت افتاد که لیاقتت بیشتر از اینه که اینقددر بیشعور بازى دربیارى و عین خیالت نباشه.
و عین خیالت شد.
و خب، الان خودتم میدونى که حالت چقدددر بهتره.
نکن زاین کاراى احمقانه دیگه با خودت =))
[شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۳۴ ق.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan