#133 - قسم به آن لحظه، که قسم میخورى پیروز شوى...!

+ پارسال این موقع فک میکردى الان کجا باید واساده باشى؟! چقد واسه رسیدن به اون نقطه یى که فک میکردى باید تا الان بهش برسى تلاش کردى؟ اصلاً چند درصد راهو تا اون نقطه رفتى؟؟ از خودت راضى اى؟
- نمیدونم؛ فقط میدونم که خیلى بیشتر از اینو میخواستم...
+ خب الان فک میکنى سال دیگه این موقع کجا وایسادى؟
- قطعاً همون جایى که تموم این مدت آرزوشو داشتم!
+ یه قول بده.
- چى؟
+ تموم سعیتُ بکن که سال دیگه ت حس امسال رُ نداشته باشى!

تو حق ندارى شکست بخورى

تو حق ندارى شکست بخورى

تو حق ندارى شکست بخورى

بخاطر همه اونایى که منتظرن این اتفاق بیفته که به روت نیشخند بزنن و بگن "دیدى گفتم؟"

بخاطر همه اون زحمتاى زیاااادى که تو زندگیت داره کشیده میشه

بخاطر فشارایى که بخاطر تو داره به خونوادت میاد

 بجنگ، بجنگ، بجنگ، انقد بجنگ که پیروزى روش نشه مال کسِ دیگه یى بشه..!

[The Moonwalker] [چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۰۸ ب.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan