#140 - دوستان از بلند شدن هم بلند مى شوند؛ چشمشان مى خندد..:)

خوشحالم. خوشحالم که "ن" خوبه. خوشحالم که انگیزه پیدا کرده. خوشحالم که به غماش کمتر فک میکنه و واسه آیندش تلاش میکنه. خوشحالم که با غماش کنار اومده و داره سعى میکنه در کنار اونا به آرزوهاش برسه...:) کاش به آرزوهاش برسه؛ کاش طلبش از این دو سال غم خوردنو بگیره؛ کاش خوشحالم کنه با خبر موفقیتاش=)))

چون کسیه که موفقیتش بیشتر از موفقیت خودم برام خوشحال کنندست.💙

[دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۱۰ ق.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan