کاش فردا از قلب ظلمت ها نور گرمى بر بخیزد.

کاش وایسیم. وایسیم و بجنگیم و برسیم به آرزوهامون. به حسرتامون. کاش نذاریم بچه هامون عین خودمون فدا بشن.

کاش امیدمونو ناامید نمیکردن... یا بهتر بگم؛ امیدمون، ناامیدمون نمیکرد..!:))

پ.ن.: من هنوز هم سر حرفم هستم... به هرکسى این موهبت داده نشده که تو این مختصات جغرافیایى و تو این برهه تاریخى متولد بشه...!
#ایران_آباد
[The Moonwalker] [يكشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۳ ق.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan