نذار تاریکى جون بگیره

تو اون کسى هستى که نباید بذارى امید بره ازین خونه.

هر کارى که میتونى بکن.

نذار... نذار... نذار سایه ى شومِ ناامیدى بیفته رو سرشون و سر خودت

که اگه بیفته، دیگه... دیگه ایده اى ندارم که چیکار میشه کرد تو این آشفته بازار

چنگ بزن به هر کورسوى نورى که مونده برات.......


پ ن: حالم از مشکلایى که راه حل ندارن و دست ادم نیستن بهم میخوره.

حالم از آدمایى که کارشون اینه که امیدو ازم بگیرنم بهم میخوره.

[The Moonwalker] [دوشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۶، ۰۶:۳۳ ب.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan