نذار گلاى گلدونت بمیرن... اگه این آخرین میراث باغه...=)

سادست. با ساده ترین چیزاى ممکن خوشحال میشه و با ساده ترین چیزاى ممکن هم ناراحت. امیدوارم که با این کارِ ساده حالش بهتر شده باشه.=)💙


- عنوان، یه بخش از آهنگ میراث از آلبوم آخر سیاوش قمیشیه. نشنیدینش؟ واقعن که.

[The Moonwalker] [شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۶، ۰۸:۲۳ ب.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan