هجرت و هجرت و هجرت...

فکر میکنم -نه؛ مطمئنم- تو این لحظه هیچکس تو دنیا بیشتر از من دلش یه مسافرت جاده اى تنهایى تا یه جاى دوردست و ترجیحاً یه جنگل نمى خواد.
من بلاخره یه روز تو یه جنگل متروک یه کلبه واسه خودم میسازم و تارِک دنیا مى شم. قول میدم.
[The Moonwalker] [دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۹ ب.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan