توو نُت هاى گوشیم به این بر خوردم که اولِ اردى بهشت نوشته بودم؛ گفتم اینجا پستش کنم که بمونه برام.:)

اردى بهشت واسه من شبیه فیروزه اى ترین حس هاى دنیاست. شبیه حس آهنگاى کُلدپلى. شبیه یه دختر با موهاى بلند که یه پیرهن قشنگ پوشیده و داره با دوچرخه، از کوره راهاى وسط باغ خونه ى مامان بزرگش رد میشه و میخنده و موهاش تو باد میرقصن. شبیه عطر گل یاس لاى کتابى که معشوقت برات هدیه اورده. شبیه حس دختربچه اى که تو اعماق جنگل، یه تک شاخ پیدا میکنه و باهاش دوست میشه. شبیه اولین خنده ى نوزاد. شبیه حس آرامش همراه با گیجى اى که بعد از یک عالم چرخیدن و رقصیدن دارى. شبیه وقتى که باد شدید میاد و با خودش بوى بارون میاره. اردى بهشت، مژده ست. مژده ى همه قشنگیاى زندگى. مژده ى یه fairy tale تو زندگى واقعى.

اردى بهشت محبوبم، بلخره اومدى. تو چمدونت چیزاى زیبایى برام داشته باش.💙✨🍃🌸😌

[The Moonwalker] [شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۵۳ ق.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan