لعنت به نشکستنى هاى نهفته در گلوى آدمیزاد!

دلتنگى که شاخ و دم نداره. حساب کتاب هم نمى شناسه. یهو میاد. حتا اگه دیروزش رفته باشى ولیعصر و قد کل دنیا خندیده باشى. حتا اگه بعد برگشتنت هم با خواهرت دیوونه بازى در آورده باشى و دوباره همونقدر خندیده باشى.  اینا براش مهم نیست. فقط مث یه ابر سیاه گُنده میفته رو جونِت و تو رو مى بره تو تاریکیا.

در حالیکه حتا نمى دونى دلتنگِ کى.

[The Moonwalker] [دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۵:۴۳ ب.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan