#30 - بزرگ نشو بچه! دیوونه ها همیشه عاقلترن...

هوای فردا دوده، آبیه، زرده، ساری و خردله، رنگین کمونه، نجاسته...

هوا پَسه بچه ، تا میتونی بخند، بزرگ نشو...

دوسِّت دارم.


"رادیو چهرازی - سخنی با بچه... [🔗]"

[جمعه, ۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۰۷:۳۶ ب.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan