#40 - بیخیال همه چى؛ بخند!

دیگه گذشته، دیگه تموم شده :))

اجازه نده این آدماى کوتاه فکر آینده رو برات تعریف کنن...

نو شو، پشتتُ بکن به همه، کار خودتو انجام بده و نشونشون بده کى هستى!

[The Moonwalker] [جمعه, ۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۰۳:۲۴ ب.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan