#41 - این روزا بیشتر از هرچیزى، میترسم.

به شدت احتیاج دارم با یه موجود صحبت کنم

درباره همه چى...

فقط بشینه و نیگام کنه و من همه چیو بگم، بدون اینکه بترسم ازینکه نظرش نسبت بهم عوض شه یا اینکه کس دیگه یى حرفامو بفهمه.

کاش واقعاً بودى هیولا... کاشکى زیر تختم زندگى میکردى.

[The Moonwalker] [چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۴ ب.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan