#50 - هیولا مینویسد

آفرین که با وجود اینکه خیلى بخاطر بهم خوردن قرارت با "ن" براى صدمین بار (!!!) ناراحت شدیو اعصابت خورد شد و پتانسیل اینو داشتى که حال اونو هم بد کنى، اما چنتا نفس عمیق کشیدى و بعد برگشتیو بهش دلدارى و انرژى مثبت دادیو کلى حالشو خوب کردیو خلاصه مث یه آدم باشعور رفتار کردى.

خودمونیم ولى یکى از معقولانه ترین رفتارایى بود که این چن وقته ازت دیده بودم...

[The Moonwalker] [سه شنبه, ۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۷ ق.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan