مصداق بارز اِنَّ مع العسرِ یسرىٰ!

اینطوریه که از شنبه تا سه شنبه هرروز اعصاب خوردى و ناراحتى و غرغر و گریه ایم از دست معلماى بیشعورى که ظلم مى کنن در حق آدما- و پول حروم مى گیرن به نظر من!!
و چهارشنبه پر بهترین معلماست.=))
گاهى وقتا دلم مى خواد یه روز در میون چهارشنبه مى شد.
[شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۰۳:۱۸ ب.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan